Çevre Politikası Üstün İş Marine

Üstün İş Marine çalışanları, çevrenin ve doğal hayatın korunmasına özen gösterir ve zarar verici faaliyetlerden kaçınır. Üretilmiş olan ürünler ile ilgili olarak, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı davranılır ve kurallara uyulur. Topluma ya da çevreye bilinçsiz olarak verilen zararların telafisi için yasal ve toplumsal uyarıları beklemeksizin, zararın tespit edildiği an itibariyle harekete geçilir.

 

Üstün İş Marine, çevreyi değerli bir kaynak olarak görür ve gelecek nesillerin faydalanabilmesi ve sürdürülebilir olması için doğanın en iyi şekilde korunması gerekliliğine inanır.

 

Bu anlamda oluşturmuş olduğumuz politikamız aşağıdaki bileşenlerden oluşur;

• Üst yönetimimizden en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynanmasını teşvik etmeyi,

• Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafını gerçekleştirmeyi sağlayan ve sürekli geliştiren yapıyı oluşturmayı,

• Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, doğal kaynakları ve diğer kaynakları kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamayı,

• Çevreyle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuata ve diğer şartlara uymayı,

• Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 Standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamayı taahhüt eder.